Všadeprítomné kačky na štrkovej lavici

Výskum

Naše výskumné aktivity zahŕňajú najmä:

  • zbieranie a publikovanie informácií o prírode regiónu v rámci projektov “Strom poznania” a „Výpravy za ľuďmi“
  • vydávanie publikácií, napr. vydanie zborníka “Výsledky inventarizačného výskumu prírodnej pamiatky Mitická slatina”

IMGP8378


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!