DSC05213

Produkty a služby

Ak máte o bližšie informácie, napíšte nám.

Virtuálne verzie náučných chodníkov – NCh Beckovské Skalice a NCh Sychrov

beckovmapa

Na obnove NCh Sychrov sa podieľali ochranárske neziskové i profesionálne organizácie – Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny Beckov pod vedením Ing. Viliama Masla, občianske združenie Pre Prírodu z Trenčína a Štátna ochrana prírody SR Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty so sídlom v Nemšovej. Obec Beckov finančne podporila výrobu informačných panelov.

Sychrov

Náučný chodník Beckovské Skalice bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom nadácie Ekopolis.

Brožúry k jednotlivým mikroregiónom na stiahnutie
V rámci projektu Mikroregióny Pre Prírodu sme vydali brožúry k jednotlivým mikroregiónom, ktoré si môžete stiahnuť vo formáte *.rar po kliknutí na názov príslušnej brožúry.
Materiály boli vydané v rámci projektu „Mikroregióny pre prírodu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom nadácie Ekopolis.

Bradlo Javorina Zdroje Teplička
Vlara Zob Bošácka Beckov

Zborník o prírodnej rezervácii Beckovské Skalice
V rámci projektu Mikroregióny Pre Prírodu sme vydali Zborník inventarizačných výskumov prírodnej rezervácie Beckovské Skalice, ktorý vyšiel ako tretí zväzok edície „Strom poznania“. Nájdete tu informácie o prírodných pomeroch územia, histórii jeho vyhlásenia, či výskumu, ako aj aktuálne poznatky o vegetácii a chránených druhoch, či vybraných skupinách živočíchov. Uzatvárajúca kapitola je venovaná starostlivosti a spôsobom manažmentu.
Zborník bol vydaný v rámci projektu „Mikroregióny pre prírodu“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom nadácie Ekopolis.

Virtuálna verzia náučného chodníka Okolo Vršatca – koruny Bielych Karpát


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!