164

S. O. S. staré ovocné sorty

Projekt mapovania starých, miestnych a krajových odrôd ovocia

Finančná podpora: Nadácia DOEN v rámci projektu Desať pre Prírodu a vlastné zdroje

Už tretí rok mapuje občianske združenie Pre Prírodu staré ovocné stromy rastúce v okrese Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Hlavným cieľom mapovania je dostať čo najpresnejší obraz o výskyte starých ovocných stromov v krajine a pokúsiť sa o ich záchranu. Ide nám o zachovanie čo najväčšej rozmanitosti odrôd ovocia. Prvým krokom k nemu je dôkladné zmapovanie výskytu starých, miestnych a krajových ovocných sort. Sú to odrody ovocia, dnes už bežne nepestované v ovocných škôlkach, odrody, ktoré vypadli zo „sortimentu“ a boli nahradené novšími, „modernejšími“ odrodami ovocia, ako aj odrody nikdy oficiálne neregistrované, vzniknuté náhodným výberom a overené dlhodobým pestovaním v regióne. Pri hľadaní sa špecializujeme hlavne na staré hrušky a jablone, mapujeme tiež výskyt oskoruší. Mnohým starším občanom ešte stále veľa vravia názvy Šemendzie, Štrúdláky, Kožovky, Žitnačky, Krvavky či Madžie hlavy. Tým, ktorí tieto názvy nepoznajú, ponúkam krátke vysvetlenie: Šemendzie sú jedny z najlepších hrušiek na pálenie, pálenka z nich má osobitú arómu. Štrúdláky sú veľké kyslé jablká veľmi vhodné do koláčov. Kožovky sú veľmi chutné jablká s drsnou šupou. Žitnačky sú drobné hrušky osviežujúcej chuti zrejúce zároveň s pšenicou. Krvavky sú letné hrušky z červenou dužinou. Madžie hlavy sú veľké neskoré hrušky, ktoré sú vynikajúce pečené. Takýchto odrôd existuje v okolí Trenčína ešte stále veľké množstvo, niektoré stromy však len v niekoľkých exemplároch a sú priamo ohrozené vyhynutím. Je to veľká škoda, pretože tieto stromy majú okrem veľkej rozmanitosti tvarov a chutí plodov mnohé užitočné vlastnosti. Je to hlavne vysoká odolnosť proti škodcom, chorobám a poveternostným podmienkam. Nevyžadujú teda chemické ošetrenie. Stromy majú dobrý a rýchly rast, pevnú koreňovú sústavu, vysokú úrodnosť a dožívajú sa vysokého veku. Ovocie má veľký obsah cukrov, pektínov, vitamínov. V súčasnosti ešte stále tvoria významnú súčasť krajiny, dotvárajú krajinný ráz, prinášajú zdravé ovocie vhodné na sušenie, pálenie, výrobu lekváru a ovocnej šťavy. V budúcnosti by mohli byť zdrojom genofondu pre ďalšie kríženie a vznik nových odolných ovocných odrôd, sú použiteľné na výsadby protierozívnych medzí, niektoré sa hodia do sadov na priemyselné spracovanie – sušenie a pálenie a výrobu džúsov.

Mapovanie koordinuje a vykonáva Ing. Vladimír Mertan za pomoci spolupracovníkov – obyvateľov obcí Dolná Poruba, Omšenie, Peťovka, Petrova Lehota, Horné Motešice, Neporadza, Horné Motešice, Trenčianske Mitice, Dubodiel, Mníchova Lehota, Trenčianska Turná, Hámre, Trenčianske Stankovce, Selec, Bodovka, Beckov, Rakoľuby, Kočovce, Hrádok, Potvorice, Nová Lehota, Dolná Súš, Cetuna, Hrubá Strana, Moravské Lieskové, Bošáca, Dolné Kameničné, Zábudišová, Drietoma, Dolná Súča, Horná Súča. Stromy aj ich plody sú fotografované a zamerané pomocou prístroja GPS. Zatiaľ bolo takto zaevidovaných 340 stromov. Porovnaním bez odborného pomologického určenia ide približne o 70 odrôd hrušiek a 40 odrôd jabloní rôznej kvality a veku.

Niektoré nájdené exempláre hrušiek, ale aj jabloní dosahujú mimoriadne parametre, či už v dosiahnutom veku (300 ročná hruška v Dubodieli), alebo obvode kmeňa (rekordná 320 cm hruška, 240 cm jabloň pri Starej Turej). V spolupráci so Štátnou ochranou prírody je možnosť vyhlásiť ich za chránené stromy. Získané poznatky ďalej vyhodnocujeme a z najlepších a najviac ohrozených stromov chceme odobrať vrúble a zaštepiť ich do pripravených podpníkov v okolí záhradníctva Dobrodenka v Rakoľuboch. V rámci tohto programu sa staráme o sad v PR Beckovské Skalice.

Ak Vás problematika starých ovocných sort zaujíma, ak poznáte v okolí zaujímavé ovocné stromy, ktoré by si zaslúžili pozornosť a ochranu, ak chcete vo svojej záhrade pestovať ovocný strom tradičnej sorty, ozvite sa nám na známej adrese o. z. Pre Prírodu.

Vladimír Mertan, mertan@sopsr.sk

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!