Podujatia 1997

11. – 23. 8. LPOT Beckov
(Beckovsko – pripravovaná PR Beckovské Skalice, PP Sychrov)
CN 8 CN 12 CN 14 CN 23 FC 1

VB Záhradská (PR Záhradská)

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!