Podujatia 1999

4. 2. beseda (Hrádok – reštaurácia Tomba)
CN 56 CN 57 CN 55

9. 2. beseda (Stará Lehota – kultúrny dom)
CN 58 CN 59 CN 60

16. 2. beseda (Beckov – kultúrny dom „papierák“)
CN 66 CN 65 CN 62

23. 2. beseda (Lúka – kultúrny dom)
CN 67 CN 69

2. 3. beseda (Kočovce – kultúrny dom)
CN 71 CN 70

9. 3. beseda (Modrovka – kultúrny dom)

21. 3. exkurzia (Beckov – PR Sychrov – pripravovaná PR Beckovské Skalice – Beckov)
FC 27

26.-28. 3. VB Beckov (Beckov – PR Sychrov)
CN 91 CN 105 CN 98 CN 100 CN 107

20. 4. besedy (ZŠ a SŠ v Novom Meste nad Váhom – 5 x)

21. 4. Deň Zeme (Trenčín)
FC 34 FC 29 FC 28 FC 30

22. 4. výročné členské zhromaždenie (Trenčín)

23. 4. Deň Zeme (Nové Mesto nad Váhom – Námestie Slobody)
FC 36 FC 37 FC 35

23.-25. 4. VB Kálnická dolina (Kálnica)
CN 110 CN 109 CN 113 CN 116 CN 112

26.-30. 4. výstava„7 divov prírody okresu“ (krajský úrad Trenčín – vestibul)

4. 5. výstava „7 divov prírody okresu“ (Banská Bystrica – Envirofilm v Dome kultúry)

9. 5. exkurzia (Lúka – NPR Tematínske vrchy – Tematín – Lúka)

14.-16. 5. VB Tematín (Tematín – okolie hradu)
CN 120 CN 122 CN 121 CN 118 CN 119

17.-21. 5. terénne cvičenia PrF. a PeF UK BA (Tematín – pod Ihelníkom a Bezovec)

28. 5. exkurzia (pripravovaná PR Beckovské Skalice + NPR Tematínske vrchy)
FC 40 FC 39

6. 6. exkurzia (Bezovec – NPR Javorníček – PR Kňaží vrch – Lúka)
CN 123 CN 125 CN 124

11.-13. 6. VB Javorníček (NPR Javorníček a Bezovec)

12.-18. 8. LPOT Beckov (Beckovsko)
CN 174 CN 169 CN 146 CN 128 FC 69 FC 57 FC 56 CN 175 CN 164 CN 154 CN 149 CN 148 CN 133 CN 129 CN 127

18.-25. 8. LPOT Tematín (NPR Tematínske vrchy)
CN 182 CN 185 CN 191 CN 203 CN 219 CN 221 CN 223 CN 225 CN 232 Cn 234 Cn 238 CN 241 CN 246 CN 252 FC 71

17.-19. 9. VB Bindárka (PR Bindárka)
CN 256 CN 259 CN 260 CN 261 CN 263

1. 10. výstava „7 divov prírody okresu“ a prezentácia (Trenčín – Dom štátnej správy + Mierové námestie)
FC 72 FC 74 FC 76

10. 10. I. stretnutie so starostami (Beckov – stará teheľňa)
CN 268

15. – 17. 10. VB Omšenská dolina (GP Podbabie, PR Pod Homôlkou a NPP Lánce)
CN 270 CN 275 CN 280 CN 286 CN 290

22. 10. rozhovory v Saturne (klub Saturn – Trenčín)

10. 12. večierok „protoMikuláš“ (Baranček – Trenčín)

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!