Podujatia 2000

1. 2. beseda „Stratený svet ?!“ (Baranček – Trenčín)

18. 2. výročné členské zhromaždenie (Baranček – Trenčín)
7. 3. beseda „Mont Everest – zdola aj zhora“ (Baranček – Trenčín)
25. 3. subotnik – vysádzanie stromčekov (pripravovaná PR Beckovské Skalice)
31. 3. – 2. 4. VB Beckovsko (PR Sychrov, PP Skalka pri Beckove, pripravovaná PR Beckovské Skalice, GP Poniklecová medza)
CN 305 CN 319 CN 322 CN 324 CN 328 CN 331 CN 332

20. 4. Deň Zeme + 2. výročie PP (Štefánikova ulica – Trenčín)
FC 77 - SOP SR FC 78 - SOP SR FC 79 - SOP SR FC 80 - SOP SR

7. 5. exkurzia (pripravovaná CHKO Tematínske kopce: Lúka – Ihelník – Tematín – Kňaží vrch – Lúka)
FC 83 FC 84

16. – 18. 6. VB Beckovsko (PR Sychrov, PP Skalka pri Beckove, pripravovaná PR Beckovské Skalice, GP Poniklecová medza)
CN 301 FC 85 FC 86

1. – 8. 7. LPOT Tematín (NPR Tematínske vrchy)
CN 334 CN 337 CN 340 CN 342 CN 344CN 352 CN 354 CN 356 CN 359 CN 363 CN 365 CN 366 CN 369 CN 370 CN 377

22. – 29. 7. LPOT Beckov (Beckovsko a Novomešťansko)
CN 378 CN 383 CN 386 CN 389 CN 391 CN 396 CN 397 CN 398 CN 402 CN 403 CN 406 CN 408 CN 409 FC 87 FC 89

12. – 19. 8. LPOT Homôlka (Omšenská dolina)
CN 415 CN 416 CN 417 CN 418 CN 422 CN 423 CN 424 CN 426 CN 430 CN 435

19. – 26. 8. LPOT Veterník (PR Veterník pri Skalici)
CN 437 CN 439 CN 442 CN 448 CN 449 CN 450 CN 452 CN 454 CN 461 CN 467CN 468 CN 471 CN 472 CN 474 CN 476

22. 9. Deň bez áut/Deň na bicykli (Trenčín – hlavne Štúrovo námestie)
FC 106 FC 107

30. 9. subotnik GP Pod stĺpom (Trenčín – Juh, GP Pod stĺpom)

13. – 15. 10. VB Bindárka (PR Bindárka)
FC 110 FC 112 FC 113 FC 116 FC 117

21. 10. subotnik – presádzanie gaštanov (ChS Nová hora, pripravovaná PR Beckovské Skalice)
CN 486 a href=”/wp-content/uploads/2014/09/CN-488.jpg”>CN 488 CN 489 CN 490 CN 494 CN 496

27. – 29. 10. VB Svinica (PP Svinica)
CN 504 CN 515 CN 516 CN 519 CN 522 CN 531

10. – 12. 11. VB Turecký vrch (Beckovsko a PR Turecký vrch)
CN 586 CN 590 CN 593 CN 596 CN 597

1. 12. večierok Miguláš (Zrnko – Piešťany)
CN 599 CN 603 CN 605 CN 607 CN 611

Leave a Reply


Poznávame, chránime a máme radi prírodu Bielych Karpát a Stredného Považia!