Misia Apollo 11 vol. 2 úspešne za nami!

Uplynulý víkend sme v spolupráci s BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie), Skupina JARO a CHKO Biele Karpaty po piatich rokoch znova usporiadali Misiu Apollo 11. A opäť išlo o veľkolepú akciu, o ktorej si dovolíme tvrdiť, že nemá v súčasnosti na Slovensku obdobu. Na aktívnej starostlivosti o prírodnú pamiatku Babiná sa totiž v sobotu zúčastnilo bezmála 7️⃣0️⃣ dobrovoľníkov zo Slovenska, Čiech a Francúzska! Vďaka tomu sa nám podarilo obnoviť vzácne bezlesie okolo bývalého kameňolomu, do ktorého sa nám snáď už čoskoro podarí vrátiť kráľa motýľov – jasoňa červenookého. Skupinka pilčíkov okrem toho odviedla kus dobrej roboty aj na jednej z jeho najväčších a najdôležitejších lokalít na Vršatských bralách.
Touto cestou by sme sa chceli veľmi poďakovať všetkým zúčastneným, bez ktorých by to nešlo, ako aj miestnym urbárnikom za súčinnosť a projektu Life PANALP za finančnú podporu.